ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Tháng 5 năm 2011, Công ty TNHH VAUDE VN vinh dự đón nhận chứng chỉ “ Hệ thống Quản lý Môi trường Theo TC ISO 14001:2004” do Tổ chức chứng nhận SGS cấp.

Như vậy, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Vaude VN đã xây dựng và áp dụng thành công HTQLTH ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Công ty trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay. Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ CBCNV trong công ty với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển bền vững trên nguyên tắc “ Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả”

Thời gian đầu khi chưa áp dụng TC ISO 9001:2008, các quy trình hoạt động chưa được chuẩn hóa nên công việc thực hiện chưa được kiểm soát hết, còn gặp nhiều khó khăn . Khi tiến hành xây dựng Hệ thống ISO 9001:2008 Ban ISO cùng với các bộ phận trong Công ty tiến hành xây dựng và rà soát lại toàn bộ quy trình hoạt động của các phòng ban, chuẩn hóa và văn bản hóa các quy trình hoạt động. Điều này đem lại hiệu quả cho các hoạt động tác nghiệp cũng như công tác quản lý. Việc quy định rõ ràng bằng văn bản các nhiệm vụ và quy trình thực hiện sẽ giúp cán bộ công nhân viên thực hiện đúng công việc theo đúng yêu cầu vì đã có các hướng dẫn cụ thể cho từng bước thực hiện công việc. Cán bộ công nhân viên đã hình thành nề nếp làm việc tiên tiến, trách nhiệm rõ ràng, không chồng chéo nhau. Quan hệ hợp tác giữa các nhân viên, các cấp, phòng ban được tăng cường cải thiện, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Tiếp theo là rà soát lại toàn bộ thủ tục đã ban hành, đơn giản hoá các bước thực hiện công việc trong thủ tục để tạo sự phối hợp công việc giữa các bộ phận một cách mạch lạc. Tất cả các công việc cải tiến đều đi kèm chính sách khen thưởng đối với cán bộ tích cực tham gia và có nhiều sáng kiến được áp dụng.

Áp dụng ISO 9001:2008 giúp công ty quản lý chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hệ thống và kế hoạch, giảm thiểu và loại trừ các chi phí phát sinh sau kiểm tra, cho phí bảo hành và làm lại. Do đó, sản phẩm của Công ty sản xuất ra đảm bảo chất lượng đã được kiểm soát một cách chặt chẽ nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Khách hàng ngày nay không chỉ muốn sử dụng hàng hóa có chất lượng tốt mà còn phải thân thiện với môi trường. Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa thì tiêu chuẩn ISO 14001:2004 là điều cần thiết, nó như tấm THÔNG HÀNH XANH vào thị trường thế giới. Hệ thống quản lý môi trường thể hiện trách nhiệm của Vaude VN đối với cộng đồng, đối với xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên – làm cho đất nước phát triển bền vững. Công ty đã tiến hành đánh giá các hoạt động nhằm giảm thiểu chất thải; sử dụng các vật liệu, thiết bị, công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm và các tác động nguy hại tới môi trường. Công ty tối đa hóa công tác tái chế và tái sử dụng chất thải trong nội bộ công ty cũng như của các khách hàng và nhà cung cấp; sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn nước và năng lượng. Cũng từ đó, cán bộ công nhân viên đã được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với môi trường làm việc của mình. Vaude VN luôn cam kết duy trì và cải tiến hệ thống để mang lại hiệu quả một cách thực sự.

Việc xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống Quản lý tích hợp ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 giúp Vaude VN nâng tầm uy tín, phát triển thương hiệu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất, gia công, kinh doanh các trang bị, dụng cụ, phụ kiện thể thao và các sản phẩm may mặc để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

BAN ISO VAUDE VIỆT NAM