Việc làm

Trưởng phòng Quản lý chất lượng (QA)

05-08-2016

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Quản lý chất lượng (QA) Số lượng: 01 người I.Mô tả công việc: 1.Thiết lập, tổ chức và duy trì cải thiện hệ thống chất lượng của sản phẩm 2.Kiểm soát...

Trưởng phòng Kỹ thuật-mẫu

05-08-2016

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Kỹ thuật-mẫu Số lượng: 01 người I/ Mô tả chi tiết công việc chi tiết: 1.Kiểm soát phần phát triển, thiết kế mẫu mã sản phẩm 2.Quản lý và chịu trách...