Việc Làm Năm 2019

Tuyển Dụng 2019

2019-05-17

STT Vị Trí  Số lượng  Mô tả công việc  Yêu cầu  Quyền lợi được hưởng 1 Giám đốc SX 01  - Tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, lập kế hoạch và triển khɑi sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng,...