Định hướng phát triển

Mới chỉ ở những tháng đầu kế hoạch sản xuất tháng năm 2013, Ban lãnh đạo đã yêu cầu các giám đốc bộ phận xúc tiến hòan tất kế hoạch cho tới tháng 6 năm 2014. Bên cạnh đó xây dựng dần kế hoạc tầm nhìn đến năm 2016. Thực tế cho thấy, nhu cầu cần mở rộng cơ sở và phát triển nhân lực để đáp ứng với “cầu” từ phía khách hàng đang là mối quan tâm chủ chốt của Ban lãnh đạo. Bài tóan đặt ra là khách hàng đã có,rất nhiều đơn hàng, làm sao để chuẩn bị nhân lực và sản xuất để đáp ứng đúng tiến độ giao hàng cho khách hàng.

 

Do đặc thù của Công ty là sản xuất, nên yếu tố đảm bảo năng suất và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Từ khâu chuẩn bị nhân sự: tuyển dụng và đào tạo phải có chất lượng, đảm bảo chế đô ăn uống, nghỉ ngơi cho công nhân viên, các chế độ chính sách đãi ngộ khuyến khích nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và trách nhiệm của các cán bộ công nhân viên, đến các khâu chuẩn bị nguyên vật liệu để đáp ứng cho sản xuất từng tháng. Tất cả các công tác chuẩn bị và triển khai đều được yêu cầu ráo riết thực hiện, nhưng bắt buộc vẫn phải tuân thủ theo các quy trình quản lý của công ty để đảm báo tránh những sai sót gây ảnh hưởng tới năng suất sản xuất.

 

Xác định việc chuẩn bị nhân lực và nguyên vật liệu sản xuất là yếu tố cần nhưng chưa đủ để đảm bảo đúng kế hoạch, Ban lãnh đạo quyết định đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng kho bãi, giá kệ, thiết bị hỗ trợ vận chuyển để đáp ứng yêu cầu sắp xếp hàng hóa. Khu vực canteen, nhà xe và khu vực để giao nhận hàng cũng được gấp rút hòan thiện. Ngòai ra, bổ sung thêm máy móc, tăng thêm số lượng các máy chuyên dùng và máy tự động để giảm bớt được sức nặng cho công nhân.

 

Với những nỗ lực không nhỏ từ phía Ban lãnh đạo và các thành viên công ty, Vaude Việt Nam tin tưởng vào năng lực cung ứng, sự phát triển của mình nâng tầm Vaude Việt Nam lên một tầm cao mới uy tín hơn, hùng mạnh hơn.