Việc làm

Tuyển Dụng 2019

17-05-2019

STT Vị Trí  Số lượng  Mô tả công việc  Yêu cầu  Quyền lợi được hưởng 1 Giám đốc SX 01  - Tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, lập kế hoạch và triển khɑi sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng,...