Tin tức & sự kiện

Lễ khởi động dự án nâng cấp hệ thống ERP - DYNAMIC NAV 2017

Ngày 06 tháng 09 năm 2017, Công ty TNHH Vaude Việt Nam và Công ty NaviWorld đã tổ chức lễ khởi động “Nâng cấp hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP” tại văn phòng Công ty TNHH Vaude Việt Nam.

Giải pháp ERP Microsofft đã được Công ty Vaude triển khai từ năm 2012, bao gồm các phân hệ ứng dụng: Kế toán tài chính, Kế toán hợp nhất, Quản lý mua hàng, Quản lý tiến trình phòng kỹ thuật, Quản lý đơn hàng, Quản lý xuất nhập khẩu, Quản lý nhân sự tiền lương, Quản lý kho, Quản lý kế hoạch sản xuất, báo cáo quản trị.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, VAUDE VIET NAM là một doanh nghiệp không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về chất lượng sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. “Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP” được nâng cấp lên phiên bản mới nhất để phù hợp với đòi hỏi thực tế của Vaude.

 “Công ty TNHH Vaude Việt Nam quyết tâm trong việc triển khai nâng cấp Hệ thống ERP, đưa công ty lên tầm cao mới, đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của Công ty trong tương lai”.

Toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cùng nhau cố gắng để “ Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP” được nâng cấp thành công,  áp dụng cho công ty TNHH Vaude Việt Nam hoạt động tốt nhất, công việc của mỗi CB-CNV Vaude Việt Nam sẽ được phần mềm hóa nhiều khâu qua đó sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Vaude Việt Nam trên con đường phát triển.

 Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ

BANNER

DSCN7764

DSCN7770

DSCN7766

DSCN7764

DSCN7780

 Ngày 03 tháng 01 năm 2018 Vaude Việt Nam chính thức đưa vào vận hành “ Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP ( Dynamic NAV 2017 ) “. sau gần 3 tháng triển khai  cập nhật và hệ thống, đến nay đã được chính thức đưa vào hoạt động và đã đáp ứng được hầu hết các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi triển khai

IMG_6444

IMG_6447

IMG_6449

Đối tác NaviWorld hổ trợ các Bộ phận vận hành Hệ thống mới trong các buổi làm việc tiếp theo

WP_20180104_17_30_53_Pro

WP_20180104_17_31_16_Pro

WP_20180104_17_37_24_Pro

WP_20180104_17_48_34_Pro