Tin tức & sự kiện

Luyện tập PCCC

Nhằm nâng cao kiến thức sự hiểu biết về cháy nổ cho CBCNV trong toàn nhà máy. Ngày 10 tháng 03 năm 2012 công ty có tổ chức buổi tập huấn về kiến thức PCCC cho nhân viên Công ty

với các nội dung như:

- Nhận biết khả năng có thể cháy

- Vận hành và thao tác hệ thống báo động cháy

- Sử dụng bình chữa cháy

- Thực hành chữa cháy một đám cháy nhỏ

- Tính năng, tác dụng của mỗi loại bình chữa cháy......v..v

Qua đó cho mỗi CBCNV thấy được mỗi nguy hại khi sẩy ra cháy từ đó xây dựng ý thức bảo vệ công ty trước những mỗi nguy hại có thể sẩy ra. Buổi học diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 

P1210266P1210269P1210277P1210285P1210295P1210296P1210298P1210303P1210304P1210305DSC04379P12103160316318