Tin tức và sự kiện

Tin tức sự kiệm năm 2016

CBCNV Công ty TNHH Vaude Việt nam đi du lịch Bản Xôi - Ba Vì

2016-08-05

Nhằm tạo môi trường làm việc đồng đội và động viên khích lệ CBCNV cũng như mục đích giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng với người dân bản địa. Ngày 24/07/2016 vừa qua, Ban lãnh đạo công ty TNHH Vaude Việt Nam...